Terug naar overzicht

Verwarring in het bos (groep 7-8)

Naar aanleiding van een door mijzelf geschreven verhaal tekenden de kinderen twee landschappen (bos in grijs potlood en duinlandschap in kleurpotlood).
De twee tekeningen werden via de carbonmethode met elkaar gecombineerd.

Het verhaal gaat over een uit een dierentuin ontsnapte struisvogel die een ei legt in een duinlandschap (geïnspireerd op het landschap van de Kale Duinen in Appelscha) en dit vervolgens in de steek laat.
Het is namelijk de taak van het mannetje om het ei uit te broeden.
De andere dieren uit het bos proberen het ei te beschermen tegen de vraatzucht van vos.
Ze zoeken een geschikt dier om het ei warm te houden...

De opdracht is bedoeld om de kinderen te laten kennismaken met de ruimtelijke werking van kleur.
Deze opdracht is onderdeel van het grotere project “Het verhaal in beeld”.

tekening van een kind